Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2014

lifecanbeeasier7
Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia jak wtedy, gdy kochamy.
— Zygmunt Freud
Reposted frommhsa mhsa viaskaryfikaacjaduszy skaryfikaacjaduszy
lifecanbeeasier7
Problemem większości mężczyzn jest strach i brak wyobraźni. Brak spontaniczności. Nieliczni potrafią zrobić tak, jak mój kumpel, który przez godzinę ścigał swoją kobietę, żeby ją przeprosić. Dopadł ją w pociągu na dworcu Warszawa Centralna, minutę przed odjazdem. Wbił się do wagonu. Wręczył bukiet róż w przedziale i wysiadł na Zachodniej. Większość kobiet, które mijał, miały nadzieję, że te kwiaty będą dla niej.
— pokolenie ikea. kobiety.
lifecanbeeasier7

November 21 2014

lifecanbeeasier7
Reposted fromtwice twice viacatchthemoment catchthemoment

September 23 2014

lifecanbeeasier7
8964 7967 390
Reposted fromkonwalia konwalia viapaasiak paasiak
lifecanbeeasier7
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompiksele piksele vianieradze nieradze
lifecanbeeasier7
7385 52f6 390
Reposted fromwonderwoman wonderwoman vianieradze nieradze
lifecanbeeasier7
0939 c3b9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lifecanbeeasier7
1322 a9d4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lifecanbeeasier7
9062 2151 390
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viapauza pauza
lifecanbeeasier7
Mnie jest przykro codziennie
i jakoś żyję.
lifecanbeeasier7
7614 01b0 390
Reposted fromnebthat nebthat viacalifornia-love california-love
lifecanbeeasier7
październikowe i ostre powietrze
lepiej by smakowało w innym mieście, nie tu.
wsiąść do nocnego, pustego tramwaju,
drzemać tuż przy swym barwnym odbiciu
w zawilgoconej szybie - jechać, drzemać.
— Świetlicki
Reposted fromdnienie dnienie viabyheart byheart
lifecanbeeasier7
Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie - w każdym razie wygra.
— Henryk Sienkiewicz
Reposted frompesy pesy viabutterfliesintummy butterfliesintummy

September 17 2014

lifecanbeeasier7
lifecanbeeasier7
4909 c6c2 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viapauza pauza
lifecanbeeasier7
7277 3730 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
lifecanbeeasier7
0922 2fb5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
lifecanbeeasier7
lifecanbeeasier7
Jednym z największych wrogów człowieka jest przyzwyczajenie. Przyzwyczajamy się do bólu, nieszczęścia, smutku, samotności, niskich standardów życia, bałaganu w naszym życiu. „Przyzwyczajenie jest drugą naturą człowieka”. Przyzwyczajenie nas zniewala, odciąga  od walki m.in. o lepsze życie, o jutro, o szczęście.
— Ewelinkja Sosza [ www.przemijamy.blog.onet.pl ]
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl